Vi ste na: Početna Novosti

"PROLJETNA AKCIJA UREĐENJA GRADA"

Od 21. do 23. marta

Slika
I ove godine J.P. „VODOKOM“ organizuje akciju „Proljetna akcija uređenja grada“ od 21. do 23. marta.

Cilj akcije je prije svega saradnja sa građanima, zajedničke aktivnosti koje pridonose očuvanju i podizanju svijesti spram okoliša. Proljeće je idealna prilika da, pored naših redovnih aktivnosti, zajedničkim snagama  uljepšamo grad.

J.P. „VODOKOM“ će angažovati radnike iz nekoliko odjeljenja kao i potrebnu mehanizaciju sa naglaskom na nekoliko lokacija u gradu: dio naselja Varda, autobuska i taxi stajališta, kontejnerska mjesta, širu lokaciju kružnog toka, uz popratne aktivnosti poput orezivanja drveća, sjeća granja, uređenje travnjaka, pranje ulica...

Građani se mogu pridružiti i dati svoj doprinos navedenim aktivnostima, a posebno u nedjelju 22. marta kada pozivamo sve one koji žive u gradskom području da kabasti, krupni otpad (bijela tehnika, stari namještaj i sličan otpad iz domaćinstva) uredno odlože pored kontejnerskih mjesta.

Koristimo se ovom prilikom da istaknemo podršku Općini Kakanj u akciji „Proljeće“ u okviru koje ćemo, između ostalog, na području Varde postaviti dodatni kontejner za odlaganje otpada kojeg mještani budu prikupili.

S velikom radošću najavljujemo i učešće naših mladih, koji svaku priliku iskoriste da nas odrasle podsjete koliko su puta više osviješteni i aktivni.

Učenici tri kakanjske škole OŠ„Mula Mustafa Bašeskija“, STŠ „Kemal Kapetanović“ i OŠ„Ahmed Muratbegović“ uredit će svoja školaska dvorišta u kojima stiču najljepše uspomene.

Još jednom podsjećamo korisnici koji žive u zgradama zajedničkog stanovanja odnosno u gradskom području kabasti otpad u nedjelju 22. marta neka uredno odlože pored kontejnerskih mjesta, a kabasti otpad koji se odloži u prigradskim i seoskim područjima bit će odvezen po pozivu.

Svoje prijave, prijedloge ili fotografije uputite nam na e-mail vodokom@bih.net.ba ili nas pozovite na broj 55 79 50.

Na sjednici OV Kakanj informacija o održanom okruglom stolu

Okrugli sto u okviru Projekta integralnog upravljanja otpadom

29.12.2014 09:42
Slika
Predsjedavajući Općinskog vijeća Kakanj Slaven Katičić sazvao je 27. sjednicu Općinskog vijeća. Sjednica će se održati u ponedjeljak 29. decembra 2014. godine sa početkom u 9:00 sati, u sali Općine (zgrada Općine, I sprat).
Na dnevnom redu između sotalog nalazi se i Informacija o održanom okruglom stolu na temu „Moguća projektna rješenja problema prikupljanja, selekcije i zbrinjavanja komunalnog otpada u Kaknju“.
Iz zimske službe

Tokom proteklog vikenda na snazi je bila aktivna dežura i ekipa zimske Službe u dnevnim i noćnim satima radila je na razgrtanju snijega i posipanju saobraćajnica koje održava VODOKOM po nalogu Zavoda za planiranje i izgradnju Općine Kakanj.

Jutros su gradske i prigradske saobraćajnice prohodne kao i putni pravac prema Ponijerima, odakle nam se prije nepuni sat javio šef Odjeljenja voznog parka koji je rekao da jedan kamion ostaje na Ponijerima, a jedan se vraća u pravcu Kaknja te da je visina sniježnog prekrivača na poznatom kakanjskom izletištu oko jednog metra.

U toku je i ručno razgrtanje i posipanje na prilazima prema važnijim objektima (Dom zdravlja, policija itd.).

Sva raspoloživa mehanizacija je na terenu, intenzivno se radi na raščišćavanju saobraćajnica, pa korisnike kojima se tokom dana ne uspije odvući otpad u vrećama molimo za strpljenje, odvoz će se izvršiti naknadno.

Pozivamo građane da nam svoje prijave, prijedloge ili fotografije upute na e-mail vodokom@bih.net.ba ili nas pozovite na broj 55 79 50.0 0